FAMILY Alepocephalidae Bonaparte, 1846 – slickheads

The Family Alepocephalidae includes 19 genera and 97 species (Alepocephalus (20), Asquamiceps (4), Aulastomatomorpha (1), Bathytroctes (11), Bajacalifornia (6), Bathylaco (3), Bathyprion (1), Conocara (10), Einara (2), Herwigia (1), Leptoderma (6), Mirognathus (1), Microphotolepis (1), Narcetes (5), Photostylus (1), Rhinoctes (1), Rouleina (10), Talismania (11) and Xenodermichthys (2))

 

Alepocephalidae PDF - Overview