FAMILY Ateleopodidae Bonaparte, 1850 – jellynose fishes

The Family Ateleopodidae includes 4 genera and 12 species (Ateleopus (4), Guentherus (2), Ijimaia (5) and Parateleopus (1))

 

Ateleopodidae PDF - Overview