Family Petromyzontidae Bonaparte, 1831 – lampreys

The Family Petromyzontidae inculdes 8 genera and 41 species Caspiomyzon (3), Entosphenus (6), Eudontomyzon (5), Ichthyomyzon (6), Lampetra (11), Lethenteron (7), Petromyzon (1) and Tetrapleurodon (2)

 

 

Petromyzontidae PDF - Overview

 

Petromyzontidae PDF - Full Classification

 

Petromyzontidae PDF - Distributions and Habitats

IMAGES

Entosphenus sp.

Petromyzontidae sp.

Petromyzon sp.