FAMILY Salangidae Bleeker, 1859 – icefishes

The Family Salangidae includes 8 genera and 18 species (Hemisalanx (1), Leucosoma (1), Neosalangichthys (1), Neosalanx (7), Parasalanx (1), Protosalanx (1), Salangichthys (1) and Salanx (5))

 

Salangidae PDF - Overview